Email phishing

Email phishing ที่เจอวันนี้

วันนี้ผมได้รับเมลล์ ที่ดูเหมือนว่ามาจาก Apple ใน Yahoo mail ผม หน้าตาตามรูปครับ มี File pdf แนบมาด้วย เมื่อดูชื่อผู้ส่งจะเห็นได้ว่า ไม่ได้มาจาก Apple จริงครับ จากได้รับอีเมลล์นี้ เมื่อเปิด pdf จะมีปุ่มให้ “VERIFY MY ACCOUNT” เหมือน Email phishing ทั่วไป การซ่อนปุ่มใน PDF file…

Continue Reading