Facebook ค้นพบว่า Password ของผู้ใช้ Facebook ถูกเก็บเป็น Plain text ที่ไม่ได้เข้ารหัส

มีการค้นพบว่า Faceboox ได้เก็บ Password ของผู้ใช้ Facebook เป็น Plain text โดยไม่มีการเข้ารหัส โดยข้อมูล Password นี้เก็บอยู่ใน Internal server ของ Facebook เองถึงแม้บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ แต่พนักงาของ Facebook ที่มีประมาณสองหมื่นคน สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ ตอนนี้ Facebook ได้แก้ไขปัญหานี้แล้ว แต่มีโอกาสที่ข้อมูลผู้ใช้อาจรั่วไหลไปได้ https://www.securityweek.com/facebook-stored-passwords-hundreds-millions-users-plain-text