Email phishing ที่เจอวันนี้

วันนี้ผมได้รับเมลล์ ที่ดูเหมือนว่ามาจาก Apple ใน Yahoo mail ผม หน้าตาตามรูปครับมี File pdf แนบมาด้วย เมื่อดูชื่อผู้ส่งจะเห็นได้ว่า ไม่ได้มาจาก Apple จริงครับ

จากได้รับอีเมลล์นี้ เมื่อเปิด pdf จะมีปุ่มให้ “VERIFY MY ACCOUNT” เหมือน Email phishing ทั่วไป การซ่อนปุ่มใน PDF file จะช่วยหลีกเลี่ยงการตรวจจับของ Email security ได้ ซึ่งสรุปได้ว่า การใช้ Cloud email service ไม่สามารถป้องกัน Email phishing ได้ 100% ครับ เราต้องระวังตัวเองด้วยครับ