5 ข้อผิดพลาดที่บริษัทควรปรับปรุง

อ่านบทความนี้คิดว่ามีประโยชน์ครับ เกี่ยวกับ 5 ข้อผิดพลาดด้านไอที ที่เราควรปรับปรุง โดยมี

  1. การ Patch ซอฟแวร์ที่ใช้ไม่เร็วเพียงพอ ซึ่งรูรั่วในซอฟแวร์จะเป็นจุดอ่อนที่ถูกโจมตี ได้โดยง่าย
  2. เราไม่ทราบว่าข้อมูลที่สำคัญขององค์กร อยู่ที่ไหนบ้าง เพราะเราไม่สามารถป้องกันทุกข็อมูลได้ เนื่องจากอาจต้องลงทุนสูงเกินไป การป้องกันที่จำเป็นสุดคือการป้องกันข้อฒุลสำคัญเป็นอันดับแรก
  3. เราเชื่อมั่นในซอฟแว์ Anti-virus ที่ใช้มากเกินไป เพราะ Anti-virus แต่ละตัวประสิทธิภาพไม่เท่ากัน และอาจป้องกันเราไม่ได้ 100% ดังนั้นการใช้งานเราต้องระวังด้วยตัวเองด้วย
  4. ผู้ใช้ระบบไม่มีความระมัดระวังเพียงพอ เราต้องสร้างความ Awareness ให้กับผู้ใช้ระบบ ให้ เข้าใจและระมัดระวังการใช้งาน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี และไม่เป็นคนโจมตีระบบเอง
  5. ไม่ยอมรับว่าระบบจะถูก Hack หรือการโจมตีแบบต่างๆ ซึ่งทำให้เราไม่มีการวางแผนว่าถ้าถูกโจมตีหรือ Hack จะต้องทำอะไรบ้าง

ข้อมูลรายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hpe.com/us/en/insights/articles/5-cybersecurity-mistakes-companies-keep-making-1903.html?jumpid=em_8emdrkqby1_aid-520000077&ActivityID=520000077&AssetID=NA&asset=EM_TXT_S1_5-cybersecurity-mistakes-companies-keep-making&elq2=8ba882e1d7d24d6ea5b82cfb139976cd